حدیث هفته: دوست هر كس عقل او و دشمنش جهل اوست. امام رضا (ع)

 بسمه تعالی

 در این مقاله قصد داریم به چگونگی عملکرد سیستم موقعیت یابی GPS (ارائه شده توسط آمریکا) می پردازیم.

 سیستم موقعیت یابی GPS شبکه ی بهم تنیده از 27 ماهواره است که در اطراف زمین در حال گردش هستند. از این 27 ماهواره، 24 مورد به صورت فعال در شبکه انجام وظیفه میکنند و 3 ماهواره نیز به صورت رزرو می باشند. در واقعا با تجه به موقعیت این ماهواره ها، در همه حال می توان 4 عدد از آن ها را در آسمان بالای سرمان رویت کنیم.

موقعیت یابی بر این اساس بدین صورت است که دستگاه گیرنده ی شما به اتصال به حداقل 3 عدد از این ماهواره نیاز دارد.

برای درک ساده تر این قضیه به عبارات ذیل توجه کنید:

تصور کنید در دشت و صحرایی گم شده اید. با دوستی در شهر الف تماس میگیرید و او به طور معجزه آسایی فاصله ی شما از خود را می داند. او به شما میگوید که در 400 کیلومتری او قرار دارید. بنابراین در حال حاضر شما منی دانید که در شعال 400 کیلومتری از شهر (الف) قرار دارید.

حال اگر شما بتوانید فاصله ی خود را از دو شهر دیگر را نیز به دست آورید می تواندید با بر هم نهی این دایره ها موقعیت فعالی خود را نیز به طور دقیق محاسبه کنید. 

فرض کنید که از شهر دوم نیز فاصله ای 300 کیلومتری داشته باشید. با کنار هم قرار دادن این دو دایره دو نقطه ی احتمالی حضور شما بدست می آید.

حال اگر بتوانید فاصله ی خود را از شهر (ج) را که به فرض 200 کلیومتر است نیز بدست آورید آنگاه می توانید موقعیت حقیقی خود را بیابید. 

مطالبی که در بالا عنوان شد شرح ساده ای از عملکرد موقعیت یابی GPS می باشد و در اصل مسائل ریاضی پیچیده تری در پشت پرده ی GPS نهفته است.

در مسیریابی GPS نه تها از 3 بلکه از 4 ماهواره استفاده می شود تا دقت اندازه گیری ها بالا برود. تنها علت تاخیر در موقعیت یابی نیز همین موضوع اتصال به ماهواره ها و دریافت موقعیت می باشد.

امیدواریم که از مطالب فوق برای افزایش اطلاعات شما کارساز بوده باشد.